Distribucija

administratorius/ February 10, 2015/ Transporto logistika/

Distribucijos sąvoka yra kilusi iš lotyniško žodžio distributio, kuris reiškia pasiskirstymą. Ši sąvoka vartojama įvairiose srityse ir viena iš jų yra logistika. Pati logistikos veiklos mokslinė ir praktinė sritis yra plati ir daugiareikšmė. Distribucija logistikoje apibrėžiama, kaip krovinio pristatymo veiksmas. Krovinys paprastai keliauja iš gamintojo (sandėlio) arba iš logistikos kompanijos sandėlio iki gavėjo, užsakovo. Logistikos paslaugas teikiančios įmonės tarpininkauja tarp gamintojo ir pirkėjo (mažmenininko arba didmenininko), padėdamos vienokią ar kitokią prekę išplatinti ir paskirstyti.

             Distribucija gali būti skirstoma į dvi rūšis:

  • pirmoji, kai užsakymas vienkartinis, o siuntos pristatymas gavėjui pavienis;
  • antroji, kai užsakymas turi tęstinumą, o pats siuntos pristatymas yra sistemingas ir kompleksinis.

Taip pat distribuciją galima išskirti į dvi kategorijas pagal paslaugos lokaciją: vietiniai krovinių pervežimai ir tarptautiniai krovinių pervežimai. Distribucija apima įvairių krovinių rūšių gabenimo paslaugas, pavyzdžiui.: tranzitinių, negabaritinių, cirkuliuojančių, reikalaujančių specifinio, konkretaus temperatūros rėžimo ir kt.

Distribucija koja kojon žengia su technologijomis ir jų pažangą panaudoja savo paslaugų kokybės gerinimui ir klientų pasitikėjimo kūrimui. Dėl distribucijos proceso sąnaudų mažinimo ir pažangos imta diegti kompiuterinė transporto valdymo technika, informacinės sistemos, kurios yra specializuota kaip tik distribucijai, ir komunikacijos sistemos. Šie pokyčiai tarnauja teikiamų distribucijos paslaugų operatyvumo gerinimui.

Taigi, nors skamba sudėtingai, tačiau distribucija, paprasčiausiai yra krovinių pervežimas tiesiai iš gamintojo ar sandėlių ir platinimas gavėjams, užsakovams. Baigiant, verta prisiminti dar vieną aspektą, kuris distribuciją išskiria iš paprastų krovinių pervežimų. Distribucijos paslaugų teikėjų pagrindinė užduotis, kad konkretus prekių kiekis tinkamu laiku atsidurtų sutartoje vietoje ir užsakovams sudarytų kaip galima minimalesnes išlaidas.

Daugiau informacijos apie distribuciją: https://www.vtranzitas.lt/