Krovinių ekspedijavimas

administratorius/ December 19, 2013/ Transporto logistika/

Transportas yra ūkio šaka, kuri apima krovinių ir keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Krovinių ekspedijavimas yra tarpininkavimas organizuojant krovinių gabenimą. Tarpininko funkciją paprastai atlieka ekspedicinė įmonė, kuri profesionaliai organizuoja užsakovo krovinių pervežimą, tačiau pati pervežimo paslaugų neteikia. Atsižvelgiant į krovinių pervežimo būdą, perkamos pervežimo geležinkeliais, krovininiais automobiliais, jūrų laivais ar oro transportu paslaugos.
Svarbus uždavinys yra parinkti tinkamą transporto rūšį konkrečiam kroviniui gabenti. Priimant sprendimą reikia atkreipti dėmesį į įvairių transporto rūšių privalumus bei trūkumus. Reikia paruošti perspektyvų gabenimo planą, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas. Efektyvus vežimų organizavimas mažina saugojimo išlaidas, bei krovinio apgadinimo ar praradimo tikimybę.

Krovinių gabenimo būdas įtakoja kainą, greitį ir saugumą. Krovinių ekspedijavimas, taikant skirtingas transporto rūšis, atliekamas naudojant skirtingą dokumentaciją kiekvienai transporto rūšiai. Dokumentus pildo užsakovas arba ekspeditorius. Ekspeditorius yra ekspedicinės įmonės darbuotojas, sudaręs sutartį su užsakovu – krovinio siuntėju arba gavėju, ir įsipareigojęs užsakovo lėšomis išsiųsti arba priimti užsakovui priklausantį krovinį, jį lydėti, įforminti vežimo, prekių priėmimo – perdavimo, atsiskaitymo už vežimą ir kitus dokumentus. Krovinių gabenimo procesas yra sudėtinių veiksmų grandinė, iš kurios nė vienos sudedamosios dalies negalima praleisti. Visi veiksmai turi būti atliekami atitinkama seka, nevėluojant ir neskubant. Veiksmų įvykdymo korektiškumas parodo ekspedicinės įmonės darbo kokybę, kliento aptarnavimo kokybę ir sudaro įmonės įvaizdį.

Tam, kad patenkinti klientų lūkesčius, reikia įvertinti visas krovinių gabenimo kliūtis, ypač gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais. Suminės vežimo išlaidos yra svarbiausias transporto rūšies parinkimo kriterijus, bet būtina įvertinti ir gabenimo greitį, krovinio saugumo užtikrinimą. Neretai pasitaiko atvejų, kai viena transporto rūšis neatitinka visų keliamų reikalavimų. Tada sudaromos transporto rūšių sistemos, kuriose vienų trūkumus kompensuoja kitų privalumai. Tai labia patogu, nes nereikia užsakinėti atskirų rūšių transporto.

Lietuvoje yra nemažai įmonių, kurios teikia krovinių ekspedijavimo paslaugas. Tarp jų yr a ir užsiimančių multimodalinių pervežimų organizavimu, kai gabenimui naudojamos kelios transporto rūšys. Nors Lietuvoje tai gana naujas dalykas, yra įmonių gana sėkmingai konkuruojančių net su užsienio firmomis. Aišku, šioje srityje, kaip ir kitur, užtenka ir apsišaukėlių, todėl rinkitės atsargiai, atsižvelgdami į patirtį ir klientų atsiliepimus.