Transporto logistika

Logistika yra mokslinės ir be abejo praktinės veiklos sritis, kuri apima pačius įvairiausius materialinių srautų, o ypač prekių, judėjimo ir prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus. Reikia pridurti, kad į logistikos sąvoką galima įtraukti ir planavimo, įgyvendinimo, kontroliavimo priemones, logistikoje labai svarbus transportavimas, sandėliavimas, tikslingas informacijos perdavimas. Tai labai plati sąvoka, naudojama įvairiose darbo srityse. Kalbant apie transporto priemonių gabenimą, logistika yra labai svarbi.

Transporto logistika yra susijusi su daugiareikšmėmis sąvokomis, kadangi jos apibrėžti yra neįmanoma vienu sakiniu. Žmonės, kurie dirba logistikos srityje:

organizuoja naujas krovinių judėjimo kryptis;
dirba su gamybos ir gabenimo procesų integracija;
planuoja, krovinių nuo gamybos vietos iki vartotojo, judėjimo procesus;
ir kita.

Logistikos rūšys

Gamybos logistika;
Verslo logistika;
Transporto logistika (Transporto logistika yra gamybos logistikos, pirkimo ir tiekimo logistikos, rinkotyros ir rinkodaros logistikos, atliekų perdirbimo logistikos sudėtinė dalis);
Pirkimo ir tiekimo logistika;
Rinkotyros ir rinkodaros logistika;
Atliekų perdirbimo logistika;
Kompiuterinė logistika.

Būtent mokslininkai išskiria prieš tai minėtas logistikos rūšis, kurios yra laikomos pagrindinėmis.

Transporto logistikos vadybininkai dirba įvairiose tiek krovinių, tiek ir keleivių vežimo įmonėse, taip pat transporto ekspedicinėse įmonėse. Dažnas vadybininkas susikuria savo transporto logistikos įmonę, kadangi tai itin paklausi kryptis pasaulyje bei Lietuvoje.  Logistikos verslo plėtra Lietuvoje prasidėjo jau labai seniai, o šiuo metu tai itin paklausi specialybė.