SAUGUS EISMAS AUTOMOBLIŲ KELIAIS

Administratorius/ April 13, 2016/ KET, Saugumas kelyje

Saugaus eismo automobilių keliais taisyklės yra aprašytos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, kuris yra prieinamas kiekvienam fiziniam asmeniui tiesiog internetu.

Ką nustato šis dokumentas?

  • Saugaus eismo teisinius pagrindus LR (Lietuvos Respublikoje);
  • Pareigas, kurias privalo vykdyti Lietuvos valstybės institucijos, įgyvendindamos saugaus automobilių kelių eismo politiką;
  • Pagrindines teises ir pareigas: visiems eismo dalyviams (motorizuotiems, nemotorizuotiems ir pėstiesiems), policijos pareigūnams bei kelių priežiūros institucijoms;
  • Pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi atitikti tinkama, tvarkingų transporto priemonių techninė būklė, jos tikrinimo bei registravimo tvarka.

Visi nuostatai skirti apibrėžti tiek eilinių eismo dalyvių, tiek ir už kelius bei eismą atsakingų institucijų pareigas ir teises. Teisiniai pagrindai ir pagrindiniai reikalavimai būtų nieko verti be atsakomybės ir nuoseklaus jų laikymosi. Visais šiais įstatymais siekiama apsaugoti visus eismo dalyvius bei jų turtą.

Ko siekiama visomis šiomis apibrėžtomis teisėmis, pareigomis, reikalavimais ir teisiniais pagrindais?

  • Apsaugoti visų eismo dalyvių sveikatą bei gyvybę;
  • Apsaugoti eismo dalyvių (o kartu ir kitų asmenų) turtą;
  • Gerinti eismo sąlygas transporto priemonių vairuotojams ir pėstiesiems;
  • Mažinti neigiamą poveikį aplinkai, kurio priežastis — motorinės transporto priemonės.

Kokia yra Kelių įstatymo paskirtis?

Nustatyti pareigas su keliais susijusioms institucijoms ir kelių savininkams, kad jų vykdomos veiklos ir jų rezultatai atitiktų keliamus saugaus eismo reikalavimus visiems Lietuvos Respublikos keliams, jų įrenginiams, kelių statiniams, techninėms priemonėms, skirtoms reguliuoti eismą, kelių projektavimui, nutiesimui bei priežiūrai.

Share this Post