Žemės ūkio transporto technikos apžiūra

Lina/ March 29, 2016/ Žemės ūkio transportas/

Žemės ūkio transporto technikai, kaip ir bet kuriai kitai transporto priemonei, yra reikalinga techninė apžiūra. Žemės ūkio transporto technikos kategorijai priklauso ne tik žemės ūkio mašinos, bet ir priekabos, traktoriai bei savaeigės žemės ūkio mašinos.

Kodėl reikalinga žemės ūkio transporto techninė apžiūra?
Tam, kad būtų įvertinama ir kontroliuojama traktorių (ir kitos technikos) techninė būklė, kad jie nekeltų žalos aplinkai ir dar svarbiau — pavojaus žmonėms. Taip pat ir tam, kad būtų gautas talonas patvirtinantis, jog technika atitinka reikalavimus bei yra saugi.

Ar apžiūra privaloma ir kur ji atliekama?
Traktorių, dalyvaujančių kelių eisme ir veiklose, susijusiose su ūkininkavimu, techninė apžiūra — privaloma. Kad ir kur traktorius yra registruotas, nepaisant vietos, techninė apžiūra turi būti atlikta visoms žemės ūkio transporto technikos priemonėms. Jei, dėl kokių nors priežasčių techninė apžiūra neatlikta ir talonas negautas — traktorių (ir kitos technikos) eksploatacija yra draudžiama. Paprastai žemės ūkio transporto technikos apžiūra atlieka miestų savivaldybės.

žemės ūkio transporto aukcionai
Kaip vyksta techninės apžiūros procesas?

  1. Visų pirma, tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys privalo pateikti prašymą dėl žemės ūkio transporto techninės apžiūros. Prašymas gali būti pateikiamas trimis būdais: atvykus tiesiogiai į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.
  2.  Privaloma turėti reikiamus dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, technikos nuosavybės faktą patvirtinantis dokumentas, draudimas ir įmokos kvitai, kartais reikalingi papildomi dokumentai, jei žemės ūkio transporto technika įsigyta užsienyje arba jei įregistruojama nauja technika (tokiu atveju reikalingi tech. duomenis ir atitiktį patvirtinantys dokumentai). Visi dokumentai privalo būti pateikiami lietuvių kalba, jei originalūs dokumentai užsienio kalba, tuomet jie turi būti išversti ir patvirtinti vertimų biure.

Atlikus techninę apžiūra žemės ūkio transporto technikai vietoje yra išduodamas techninės apžiūros talonas, kuris taip pat gali būti išsiunčiamas ir paštu.