Pavojingi kroviniai

administratorius/ January 22, 2015/ Saugumas kelyje, Transporto logistika/

Logistika užsiimančios įmonės apima platų teikiamų paslaugų spektrą. Tai tokios paslaugos kaip sandėliavimas, užsakymų tvarkymas, transportavimas ir kt. Jų tarpe yra ir pavojingų krovinių gabenimas. Kas tai? Kokie kroviniai laikomi pavojingais?

Pavojingi kroviniai – tai pavojingomis savybėmis išsiskiriančios medžiagos ir gaminiai, kurie gali pakenkti žmonėms, gyviems organizmams, aplinkai ar turtui. Neteisingas tokio tipo krovinio gabenimas gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimu priežastimi. Taip pat jis gali sukelti sprogimą, gaisrą, kitų transporto priemonių ar įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenį. Pagal priimtą ADR susitarimą pavojingi kroviniai yra skirstomi į dvi grupes: į krovinius, kuriuos draudžiama gabenti automobiliais ir krovinius, kuriuos galima gabenti laikantis nustatytų sąlygų. ADR – tai Europos sutartis dėl tarptautinio pavojinų krovinių vežimo kelių transportu. Ši sutartis buvo priimta 1957 m. Ženevoje. ADR kroviniai yra klasifikuojami į šias 9 pavojingų krovinių klases:

 1. Sprogiosios medžiagos ir gaminiai;
 2. Degios;
  Degiosios dujos;
  Nedegios ir netoksiškos dujos;
  Toksiškos dujos;
 3. Degiosios skystosios medžiagos;
 4. Degios kietosios medžiagos;
  Degiosios kietosios medžiagos;
  Savaime užsiliepsnojančios medžiagos;
  Medžiagos, kurios sąlytuje su vandeniu išskiria degias dujas;
 5. Oksiduojančios medžiagos;
  Oksiduojančios medžiagos;
  Organiniai peroksidai;
 6. Toksisškos dujos;
  Nuodingosios medžiagos;
  Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos;
 7. Radioaktyvios medžiagos;
 8. Ėdžiosios medžiagos;
 9. Kitos pavojingos medžiagos;

Pavojingus krovinius (ADR) vežančią kelių transporto priemonę gali vairuoti asmuo, kuris išklausė specialius mokymo kursus ir įgyjo baigimo liudijimą bei laikė egzaminą ir gavo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą. Šiuos mokymus galima pasirinkti iš keturių grupių (A1-A4): galima įgyti teisę vežti visų klasių pavojingus krovinius (A1) arba tam tikrų klasių (A2 – vežimas cisternomis; A3 – 1-os klasės; A4 – 7-os klasės). Išklausius atitinkamus kursus egzaminas laikomas Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.