Markiravimo paslaugos

administratorius/ January 22, 2015/ Transporto logistika/

Markiravimas – tai prekės ženklinimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vartotojas gautų visą reikiamą informaciją apie jos turinį ir sudėtį. Markiravimo paslaugos turi atitikti tam tikrą parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių įstatymą, kurį 2002 m. gegužės 15 d. (įsakymo Nr. 170) patvirtino Lietuvos respublikos ūkio ministras Petras Čėsna.

Pagal šį įstatymą, markiravimo paslaugos turi būti atliktos taip, kad ženklinimo rekvizitai būtų pateikiami ant prekės ir/ar prekės pakuotės. Jei prekė yra maža, ženklinimas turėtų būti pateikiamas ant prekės pakuotės.
Markiruojant tam tikras prekes klientai reikalauja, kad būtų pateikta tam tikra papildoma informacija, instrukcijos, žymėjimai, kuriuos reikia užklijuoti ant prekių ir/ar prekių pakuočių.

Markiravimo paslaugas suteikiančios įvairios logistikos įmonės atlieka įvairių lipdukų, informacinių etikečių klijavimą, prekių vartojimo ir kitų instrukcijų bei kitos spausdintinos informacijos pridėjimą, krovinių žymėjimą – tai paslaugos, kuomet pagal kliento nurodymus prekės ženklinamos specialiomis žymomis ir vartotojui aktualia informacija (pavyzdžiui naudojimosi instrukcijos); banderolių, prekinių ženklų, kontrolinių ženklų klijavimą, reklaminių gaminių pridėjimą – tai papildomos informacijos klijavimas taip pat pagal kliento reikalavimus, laikantis mažmeninės prekybos taisyklių.

Visos prekės, nepriklausomai nuo jos supakavimo bei jos transportavimo būdo, turi būti tinkamai, pagal reikalavimus, paženklintos. Markiravimas yra būtina sąlyga tinkamam prekės gabenimui, sandėliavimui, dokumentų ruošimui, distribucijai, krovinių draudimui ir tinkamam prekės pateikimui vartotojui. Krovinių markiravimas yra labai naudinga paslauga todėl, kad suteikiama papildoma ir reikalinga informacija apie prekę, kuria pasinaudojęs vartotojas su gauta produkcija susipažins iš arčiau.