Logistikos paslaugos

administratorius/ January 22, 2015/ Transporto logistika/

Lietuva turi ne vieną logistikos įmonę, kuri funkcionuoja suteikdama paslaugas įvairias logistikos paslaugas valstybės teritorijoje. Mūsų šalis, turėdama didelį Vilniaus oro uostą bei Klaipėdos jūrų uostą, gali nesunkiai įvykdyti su logistika susijusių paslaugų tiekimą ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir už jos ribų. Sąvoka „logistika“ daugelio suprantama skirtingai: vieni ją suvokia kaip tam tikrų prekių transportavimo paslaugą, kiti – kaip sandėliavimo, o treti – gal net su logika. Bet kas gi iš tikro slepiasi už logistikos paslaugų širmos?

Logistika apima labai platų paslaugų lauką: nuo krovinių sandėliavimo bei jų pristatymo vartotojui organizavimo iki prekės transportavimo. Dažniausiai Lietuvos įmonės teikia logistikos paslaugas, kurios susijusios su prekių saugojimu ir jų sandėliavimu paslaugą teikiančios įmonės patalpose (saugojimo vietos sąlygos ir laikas suderinamos pagal užsakovo pageidavimus ir poreikius), įvairiais užsakymų tvarkymo niuansais (jie taip pat derinami su užsakovu), atsargų valdymu ir tvarkymu (viskas derinama su užsakovu), prekės transportavimo ir paskirstymo sprendimais (įmonės pasiūlymai, kurie grįsti ilga darbo patirtimi, derinami su paslaugos užsakovu), grąžintų prekių tvarkymo sprendimais (tvarkomi įvairūs dokumentai ir pan.),elektroninės prekybos logistikos sprendimais bei rūšiavimu, banderolių klijavimu, markavimu, pakavimu ir pan.

Logistika yra galybės materialinių srautų, ypatingai prekių, judėjimo bei transportavimo, prekybinės veiklos organizacinių klausimų sritis. Būtent taip skambėtų bendra, visas logistikos paslaugas apimanti, definicija. Ši sritis neapsiriboja vien prekių pervežimu, bet plečiasi ir vartotojui teikia platesnį paslaugų asortimentą. Tai naudinga pervežant prekes ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir už jos ribų.