Degalų rūšys

administratorius/ March 2, 2016/ Kuras/

Degalų rūšių yra įvairiausių. Vieni degalai gaminami iš augalinės kilmės žaliavų sudėtyje kartu maišant ir spiritą, antri — benzeno pagrindu ir įmaišant sieros, treti degalai — tai paprasčiausias dyzelinas ir, be abejo, nepamirškime dujų, kurių pagrindinės sudedamosios dalys yra butanas ir propanas.

Degalų agregatinė būsena gali būti skysta arba dujinė. Todėl skirstant degalus į rūšis, pirmiausia galima išskirti dvi viršutines kategorijas, tai yra skystas kuras ir dujinis. Kuras naudojamas įvairių rūšių varikliuose, o jo energijos dėka sukuriamas judėjimas.

Populiariausios degalų rūšys:

  • benzinas;
  • dyzelinas.

Dar labai iš lėto populiarėjančios, tačiau didelį susidomėjimą turinčios, degalų rūšys yra:

  • biodegalai (benzino analogas): biodyzelinas, bioetanolis, bioalyva ir augalinis aliejus.

Specifinių degalų rūšys:

  • reaktyviniai degalai;
  • aviacinis benzinas;
  • laivų kuras.

Na, o dabar šiek tiek plačiau apie kiekvieną pagrindinę degalų rūšį atskirai.

Biodegalai yra priskiriami atsinaujinančios energijos šaltinių grupei. Kaip ir biodegalai atsinaujina ir tokie energijos šaltiniai kaip biokuras, hidroenergija, bangų energija, potvynių energija, geoterminė energija, vėjo bei saulės energija. Jei dyzelinas gali būti naudojamas tik dyzeliniuose varikliuose tai biodegalai čia turi pranašumą, nes gali būti naudojami tiek dyzeliniams, tiek vidaus degimo, tiek stirlingo, tiek ir kituose varikliuose. Kaip kuras automobiliams jau yra paplitęs bioetanolis, biodyzelinas, bioalyva ir augalinis aliejus. Europos Sąjunga skatina naudoti  biokurą ir ne tik jį, bet ir apskritai visą atsinaujinantį kurą. Kol kas daugiausiai biodegalų sunaudojama JAV ir Brazilijoje. Biodegalai skirstomi į pirmos, antros, trečios ir ketvirtos kartos biodegalus. Pirmos kartos biodegalams gaminti naudojamos maistinių augalų žaliavos, antros kartos biodegalams gaminti naudojama biomasė turinti lignoceliuliozės. Trečios kartos biodegalų gamintojai tobulina žaliavas, mėgina išvesti aliejingesnes augalų veisles. Ketvirtos kartos biodegalai gaminami iš genetiškai modifikuotų augalų žaliavų.

Biodyzelinas tai dyzelininis kuras naudojamas dyzeliniuose varikliuose tik skirtingai nei įprastas dyzelinas, biodyzelinas išgaunamas ne iš žalios naftos (ją distiliuojant), o iš aliejų. Kad gauti biodyzeliną aliejus reikia chemiškai modifikuoti.

Bioetanolis yra laikomas viena taupiausių ir švariausių (aplinkai draugiškiausių) degalų rūšių. Didžiają dalį bioetanolio sudėties sudaro 85 % pačio gryno bioetanolio, o likusius 15 % sudaro benzinas. Kodėl ši degalų rūšis yra priskiriama BIO produktams, kurie mažiau teršia aplinką? Nes bioetanolis yra augalinės kilmės degalų rūšis, kurios gamybai naudojamos tokios augalinės kilmės žaliavos kaip rapsai, kviečiai, kvietrugiai ir rugiai. Jau iš pavadinimo galima pasakyti, kad ši degalų rūšis tai — paprasčiausias spiritas, etilo alkoholis. Nors įprastai BIO ir EKO produktai Lietuvoje kainuoja daugiau nei įprasti (pavyzdžiui maistas, kosmetika), tačiau bioetanolio kaina yra beveik trečdaliu pigesnė nei kitos degalų rūšys. Prognozuojama, jog toks kainų atotrūkis ateityje gali tik didėti, nes naftos produktams vis didinami akcizai. Bioetanoliui gaminti naudojamos tokios žaliavos kaip cukrus, krakmolas, aliejus, o kartais bioetanolis gaminamas ir iš komunalinių atliekų. 

Augalinis aliejus šiuo metu naudojamas tik varikliuose, kurie yra perdirbti.

Benzinas yra bespalvis kuras, pagrinde gaminamas iš naftos (distiliacijos būdu), tiesa, kartais benzinas dar gaminamas ir iš kieto kuro tokio kaip: durpės, mediena, akmens anglys, degieji salūnai. Taip pat rečiau, bet irgi pasitaiko, kad benzinas gaminamas iš dujų. Kitos jo savybės: labai lengvai garuoja ir, kaip žinia, žaibiškai užsiliepsnoja. Ar žinojote, kad į markes benzinai skirstomi pagal oktaninį skaičių? Oktaniniais skaičiais yra apibrėžiamos benzino savybės sudegti variklyje, kitaip sakant, šis skaičius nusako benzino antidetonacines savybes. Kaip jau minėjome, benzino sudėtyje: benzenas ir siera. Deja, bet sieros junginiai teršia aplinką todėl jų leistinas kiekis degaluose yra vis mažinamas. Įdomus faktas, kol benzinas nebuvo naudojamas kaip kuras priverčiantis transporto priemones pajudėti iš vietos, jis buvo naudojamas kaip priemonė utėlių naikinimui.

Dyzelinas tai skirtingų angliavandenilių mišinys, kuris distiliuojant žalią naftą yra pagaminamas taip, kad būtų tinkamas naudoti kaip kuras. Dyzelinas yra naudojamas tik dyzeliniuose varikliuose. Šis kuras paprastai yra skirstomas į tris rūšis: žieminį, pereinamąjį ir vasarinį. Kai kurios dyzelinų rūšys yra visiškai ekologiškos ir jų naudojimas vietoj benzino mažina sieros emisiją išmetamosiose dujose. Nors įprastai dyzelinas yra išgaunamas iš naftos, tačiau šiais laikais dyzelinu vadinamas ir iš kitokių žaliavų gaminamas/išgaunamas kuras. Taigi, dyzelinas gaminamas iš aliejų, gamtinių dujų (bet kokių dujinių angliavandenių) ar bet kokios augalinės žaliavos, tiesiog biomasė arba dujos verčiamos į skystį.

Dujų kokybė yra apibrėžiama atsižvelgiant į oktano skaičių. Priimta oktano norma yra 92-93 punktai. Nuo sudėtyje esančio propano priklauso degalų kokybė, kuo didesnė propano procentinė dalis dujose tuo dujų sąnaudos yra mažesnės, žiemą variklis pasileidžia lengviau, o variklis tarnauja ilgiau.